Các chuyên gia gợi ý làm thế nào để đầu tư để bạn an toàn trong năm 2023 đó là chỉ nên dành 3% danh mục cho tiền số, lập mục tiêu tài chính ngay từ đầu và đừng dao động...