“Có tiền là có tất cả” – Thế nhưng các tỉ phú lại đang đi ngược với quy luật này (chi ít tiền) – Bill Gates thậm chí vẫn đeo chiếc đồng hồ 10 USD dù ông hoàn toàn có thể mua...