Theo các chuyên gia, trẻ được cha mẹ dạy con tiết kiệm sai cách có thể gặp các vấn đề sau khi trưởng thành và khó thành công trong cuộc sống. Nếu cha mẹ không dạy trẻ tiết kiệm đúng cách...