Nếu bạn bạn đang băn khoăn chọn mua bảo hiểm nhân thọ hay phi nhân thọ thì những khái quát sau đây sẽ giúp bạn nắm rõ để đưa ra quyết định. Người trẻ sau đi làm vài năm thường băn...